RESTRUCTURINGFinansal ve Operasyonel Yeniden Yapılandırma CRO Gibi Düşünmek

Ocak 27, 20230

Bilindiği üzere, yapılandırma/dönüştürme (restructuring/turnaround), bir şirketin finansal ve operasyonel yönden iyileştirilmesidir (yeniden yapılandırılmasıdır). Bu ihtiyaç, özellikle şirketin finansal olarak sıkıntı yaşadığı/yaşamaya başladığı zamanlarda gündeme gelmektedir.

Ödemelerde zorluk yaşayan, gelirleri azalan, satış rakamları düşen, bütçede dengeyi tutturamayan, nakit akışı sağlıklı olmayan, rekabet gücü azalan, yeni ürün çıkaramayan, pay sahipleri arasında ihtilaf bulunan şirketlerin finansal ve operasyonel sıkıntı içinde olduğu söylenebilir.

Bu sıkıntılardan kurtulmak için çeşitli çareler (finansal ve operasyonel) gündeme gelmektedir:

 1. Borç/kredi yapılandırma (özellikle faiz ve vade bakımından)
 2. Yeni kaynak/kredi bulunması, yeni teminatlar oluşturulması Malvarlığı satışı
 3. Alacaklıya pay devri (borca karşılık)
 4. Yeni ortak alınması suretiyle kaynak temini (pay devri ya da sermayenin artırılması)
 5. Birleşme-devralma, bölünme
 6. Finansal yeniden yapılandırma sürecinin işletilmesi
 7. Konkordato mühleti alınması
 8. İflâs içi konkordato
 9. Çalışan sayısının azaltılması
 10. Nakit akışı ve satış-pazarlama tedbirleri
 11. Tasarruf tedbirleri
 12. Halka arz
 13. Kurumsallaşma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *