info@aeslawoffice.com
Levent Mah. Şakayıklı Sok. No:6 Beşiktaş/İstanbul

Follow us:

HomeCategory CORPORATE LAW

Finansal ve Operasyonel Yeniden Yapılandırma – CRO Gibi Düşünmek

Bilindiği üzere, yapılandırma/dönüştürme (restructuring/turnaround), bir şirketin finansal ve operasyonel yönden iyileştirilmesidir (yeniden yapılandırılmasıdır). Bu ihtiyaç, özellikle şirketin finansal olarak sıkıntı yaşadığı/yaşamaya başladığı zamanlarda gündeme gelmektedir. Ödemelerde zorluk yaşayan, gelirleri azalan, satış rakamları düşen, bütçede dengeyi tutturamayan, nakit akışı sağlıklı olmayan, rekabet gücü azalan, yeni ürün çıkaramayan, pay sahipleri arasında ihtilaf bulunan şirketlerin finansal ve operasyonel...

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Pay Sahiplerinin Rekabet Yasağı

Rekabet, üretimde verimlilik ve teknik gelişmeyi teşvik ederek piyasalarda etkinliği artırmakta ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmaktadır.  Ancak rekabetin desteklendiği, rekabet serbestisinin ve serbest piyasa şartlarının ekonomik hayata hakim olduğu günümüzde, rekabetin sınırlandırılmasına ilişkin yapılan yasal düzenlemeler sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu sınırlandırmalar, sağlıklı bir rekabet ortamının oluşturulmasını temin ederek toplumsal refah artışını amaçlamaktadır. Rekabetin sınırlandırılmasına ilişkin...

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu ve İbrası

Giriş Anonim ortaklığın yönetim ve temsil organı olan yönetim kurulu, anonim şirketin zorunlu organıdır. Yönetim kurulu bir veya daha fazla kişiden oluşabilir. Tüzel kişiliğin yönetim kuruluna üye olarak seçilmesi mümkündür bu taktirde tüzel kişi tarafından seçilen bir gerçek kişi, tüzel kişiliği, yönetim kurulunda temsil eder. Yönetim kurulu üyeleri, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek...

Ticari ve Ekonomik Faaliyetler Bakımından Anonim Şirket ile Limited Şirket Karşılaştırılması

Ticarî ve ekonomik faaliyetler için, şirket türü olarak limited ya da anonim şirket tercih edilmektedir. Şirket kurmak isteyen girişimciler ya da hali hazırda şirket faaliyetini devam ettiren iş insanları her iki şirket türü arasındaki farkları anlamaya, hangisinin kendileri için daha elverişli/menfaatli olduğuna karar vermeye çalışmaktadır. Mevcut durumda, limited şirket çatısı altında faaliyetlerini sürdüren bazı işletmeler,...