info@aeslawoffice.com
Levent Mah. Şakayıklı Sok. No:6 Beşiktaş/İstanbul

Follow us:

HomeCategory COMMERCIAL LAW

Konkordatoda Yabancı Para Alacakların Durumu

Borçlunun ifa etmekle yükümlü olduğu para biriminin ifa yerindeki para biriminden farklı olması durumunda yabancı para borcundan söz edilecektir. Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) 99. maddesi uyarınca yabancı para alacaklarının tahsili bakımından, alacaklının yabancı paranın ödenmesi için talep hakkı doğduğunda, alacaklı seçim hakkını yabancı paranın aynen ödenmesi yönünde kullansa dahi icra takibini kararlaştırılan yabancı parayı aynen...

Kira İlişkilerine Kısa Bir Bakış

Mülk sahibi ile kiracı arasında kurulan Kira İlişkisi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu(TBK) m:299 vd hükümlerinde düzenlenmiştir. Çalışmamızda kira sözleşmelerinin genel hükümlerine kısaca yer verilmiş olup Konut ve Çatılı İşyerlerine ilişkin düzenlemeler sadeleştirilerek anlatılmıştır. Kira Sözleşmesi Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar Tarafların kimlik ve adres bilgileri ile kiralanacak yerin adres bilgileri eksiksiz yazılmalıdır. Sözleşme tapuda mülk...