Tahkim Sözleşmesi Hazırlama İlkeleri

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) madde 412 /f.1 ve Milletlerarası Tahkim Kanunu (“MTK”) madde 4/f.1 uyarınca tahkim anlaşması, “tarafların, sözleşmeden kaynaklansın veya kaynaklanmasın aralarında mevcut bir hukukî ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının tahkim yoluyla çözülmesi konusunda yaptıkları anlaşma” olarak tanımlanmıştır. HMK madde 412/f.2 ve MTK madde 4/f.1-son cümle kapsamında tahkim sözleşmesi, taraflar arasındaki...

Tahkim

ARBITRATIONTahkim

Şubat 20, 20230

Tahkim, taraflar arasında sözleşme veya sözleşme dışı bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tamamının ya da bir kısmının hakem ya da hakem heyeti tarafından nihai olarak çözülmesidir. Tahkim anlaşması ise bu ilişkiyi düzenleyen yazılı anlaşmalardır. Tarafların ortak tahkim iradesi ve yazılılık, tahkim anlaşmasının geçerlilik şartıdır. Tahkim sözleşmesi ayrı bir sözleşme olarak yapılabileceği gibi kurulmuş...